Intro till YouTube-kanal

Ett intro till en tidigare arbetsgivares YouTube-kanal, skapat i 3D Studio Max och Adobe After Effects.